Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg
Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

 

Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen is opgericht in 1906 en kwam voort uit de wens om op meer vrijzinnige wijze om te gaan met geloofsvraagstukken en religie dan in de kerken toentertijd gebruikelijk was. De Hoeksteen wil op een open wijze omgaan met religie en levensvragen. Het vindt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid ook op religieus gebied  voor ieder mens van grote betekenis. Het wil aan elk mens ruimte bieden om tot een eigen levensvisie/Godsbeeld te komen en kent dan ook geen geloofsbelijdenis.

Naast de kerkdiensten, waaraan het Hoeksteenkoor op regelmatige basis medewerking verleent, zijn er op zes zondagen Hoeksteenlezingen. De onderwerpen hiervan liggen op religieus terrein of op de rand van religie en cultuur. Na de lezingen is er steeds de gelegenheid om bij een kopje koffie met de spreker en elkaar van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten, lezingen en kringen zijn voor ieder vrij toegankelijk. Vaak wordt na afloop een bijdrage gevraagd voor het instandhouden van het jaarprogramma.

Het volledige jaarprogramma van hoeksteenlezingen, kerkdiensten, lees- en studiekringen kunt u opvragen bij het secretariaat.

 

Nieuw gebouw:

Het nieuwe gebouw aan de Prins Bernardlaan / Rozenboomlaan is gereed!

 

 
Bezoekadres
Rozenboomlaan 119
Voorburg
 
Postadres
Olgaland 18 (secretariaat)
2591 JB Den Haag
 
Website
www.vrijzinnigen.org/regio.aspx?lIntNavId=8&lIntNavLeftId=2&lIntEntityId=27
 
Contact - mevr. G.E.J. Spruijt
Telefoon
070 - 347 28 07
 
E-mailadres
vc.hoeksteen@tele2.nl