Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg
Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg

Zoeken

St. Martinusfonds

 

Het St.Martinusfonds is ontstaan vanuit de voormalige woningbouwvereniging St. Martinus in Voorburg  (nu opgegaan in Stichting Woon Invest).

Het St.  Martinusfonds heeft jaarlijks een beperkt bedrag beschikbaar voor lokale initiatieven ‘ter bevordering van de woonomgeving in de brede zin van het woord’. Ook tentoonstellingen en evenementen komen soms in aanmerking.

 

De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

a. een beschrijving van de geplande activiteiten 

b. een gespecificeerde begroting met toelichting

c. een balans van het voorgaande jaar

d. een mededeling of tevens subsidie is aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen en/of fondsen

 

Graag uw post adresseren aan:

Stichting WoonInvest, t.a.v. commissie Sint Martinusfonds

Postbus 163, 2270 AD  VOORBURG 

 

 

 
Bezoekadres
Charlotte van Pallandtlaan 2 (Woon Invest)
Voorburg
 
Postadres
Postbus 163
2270 AD Voorburg
 
Contact - De heer H. van Diepen
Telefoon
070 - 386 9618
 
E-mailadres
havand@12move.nl