Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg
Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg

Zoeken

De Mobiele Kunstbrigade

 

De Mobiele Kunstbrigade bestaat uit bevriende kunstenaars die gespecialiseerd zijn in de kunstvakken:
* film/audiovisueel/storytelling (door Janneke van Wijk);
* beeldende vorming/fotografie (door Annemieke Fierinck);
* toneel/dramatische expressie (door Siwi Moresche).
Ons cursusaanbod:
tekenen/schilderen voor jong talent & volwassenen;
interdisciplinair aanbod voor kinderen PO;
cultuur/erfgoededucatie; mediawijsheid; makerspace; storytelling;
zomerweek voor kinderen van 7-12 jaar.
Overige werkzaamheden:
ontwikkeling lesbrieven in het kader van Cultuurmenu L'dam/V'burg;
ontwikkeling thema's rondom cultuur/erfgoededucatie;
organisatie/inrichten exposities;
naschools aanbod Brede Scholen in L'dam.

 
Bezoekadres
Overgoo 1
Leidschendam
 
Postadres

 
Website
https://www.facebook.com/MobieleKunstBrigade?pnref=lhc
 
Contact
Telefoon
06 44780515
 
E-mailadres
annemiekefierinck@ziggo.nl