Navigatieweergave zoeken

Navigatie

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg
Cultuurmenu Leidschendam-Voorburg

Zoeken

Cultuurplein.nl

 
Voor wie?

Cultuurplein.nl is de centrale plaats voor docenten, managers en culturele instellingen die actief zijn met cultuur op school. De website geeft links op diverse terreinen:

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • Beroeps- en volwasseneneducatie
  • Hoger Onderwijs
  • Culturele Instellingen
 

Aanbod

  • Lesmateriaal, praktijkbeschrijvingen, handreikingen, didactisch materiaal, lesprogramma's, lesmethoden, werkbladen, websites, lesbrieven, lessuggesties, literatuur, multimedia en achtergrondinformatie. Voor diverse disciplines. 
  • Zoek en vind inspirerende projecten, voorstellingen of concerten, of nodig een kunstenaar uit in de klas. Zelf een inspirerend project indienen kan ook. 
  • Welke subsidies zijn er om met cultuur aan de slag te gaan op school? Bekijk de regelingen voor uw doelgroep. 
  • Bulletin Cultuur & School

 

  
 
Bezoekadres
Website voor
cultuur en onderwijs
 
Postadres

 
Website
www.cultuurplein.nl
 
Contact
E-mailadres
redactie@cultuurplein.nl